تماس با ما درباره ما
پیلوس
هدف بازی:
در این بازی بازیکنان باید تلاش کنند تا 30 گوی را روی هم بچینند و یک هرم بسازند.

نحوه بازی:
در ابتدای بازی گوی ها را در محل ذخیره آن ها در کنار صفحه قرار می دهیم.(شکل A)
هر بازیکن به نوبت یک گوی را انتخاب کرده و در یک حفره قرار می‌دهد. وقتی یک مربع یا بیشتر از گوی‌ها در صفحه پایه یا سطوح بالاتر تشکیل شود بازیکنان می توانند گوی خود را روی آن قرار دهند. در حقیقت وقتی نوبت آن ها می‌رسد آن‌ها می‌تواند یکی از حرکت‌های زیر را انجام دهند:

- یک گوی از گوی‌های ذخیره خود را برداشته و در صفحه پایه قرار دهند. (تصویرB-1)
- یک گوی از گوی‌های ذخیره خود را برداشته و روی یکی از مربع‌های تشکیل شده در صفحه قرار دهند.(تصویر B-2 )
 بازیکنی که با گویهایش یک مربع هم رنگ تشکیل دهد (شکل C) می‌تواند فورا یک یا دو گویش را از صفحه بیرون کشیده و در محل گوی‌های ذخیره قرار دهد.
پایان بازی
برنده کسی است که آخرین گوی را در نوک هرم قرار دهد.
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 Pylos