تماس با ما درباره ما
تیزبین
تیزبین

یک بازی فکری کارتی است که برای رده های سنی 6 سال به بالا می باشد.تعداد بازیکنان در این بازی 2 تا 8 نفر است.

هدف بازی:

هدف از این بازی افزایش هوش و تمرکز می باشد.

محتویات جعبه:

55 کارت بازی

5 کارت راهنما

قانون بازی

شرح بازی:

تیزبین یک بازی کارتی است که در هر کارت 8 تصویر وجود دارد، بین هر دو کارت، فقط یک تصویر مشترک می باشد. آن را تشخیص دهید و برنده شوید!

برای انجام این بازی به چشم های تیزبین و کمی هم سرعت نیاز می باشد، این بازی را به 5 روش مختلف می توانید انجام دهید.
تیزبین الفبای انگلیسی
داستان بازی:
درهر کارت 6 تصویر وجود دارد.کارت‌ها را بین خود تقسیم کنید و با چشم‌های تیزبین و کمی سرعت برنده بازی شوید!
شیوه بازی:
این بازی را بصورت 2 تا 6 نفره می‌توان بازی کرد. با کارتهای این مجموعه به 3روش می‌توان بازی کرد. کارت‌های بازی را بین افراد تقسیم کنید و تنها تصویر مشترک بین کارت خود و کارت‌های دیگر را تشخیص دهید.
کارکردهای آموزشی:
این بازی برای افراد سه سال به بالا مناسب بوده و به افزایش هوش و تمرکز کمک می‌‌کند. و به دلیل دخیل بودن سرعت عمل در این بازی افراد یک بازی هیجان آور را در کنار هم تجربه می‌کنند.
تیزبین کلمات انگلیسی
تیزبین کلمات انگلیسی

تیزبین کلمات انگلیسی یک بازی کارتی است، برای رده های سنی 3 سال به بالا طراحی شده است و تعداد بازیکنان این بازی 2 تا 6 نفر می باشند.

هدف بازی:

هدف این بازی افزایش هوش و تمرکز می باشد.محتویات جعبه:

31 کارت بازی

3 کارت راهنماشرح بازی:

تیزبین کلمات انگلیسی یک بازی کارتی است که در هر کارت 6 تصویر وجود دارد، بین هر دو کارت، فقط یک تصویر مشترک می باشد. آن را تشخیص دهید و برنده شوید! البته در کنار بازی مطالب آموزشی ارزشمندی نیز یاد خواهید گرفت. برای انجام این بازی به چشم های تیزبین و کمی هم سرعت نیاز می باشد، این بازی را به روش های مختلف می توانید انجام دهید.
تیزبین حیوانات
تیزبین حیوانات

تیزبین حیوانات یک بازی کارتی است که برای رده های سنی 3 سال به بالا طراحی شده است.تعداد بازیکنان در این بازی 2 تا 6 نفر می باشد.

هدف بازی:

هدف از این بازی افزایش هوش و تمرکز می باشد.محتویات جعبه:

31 کارت بازی

3 کارت راهنماشرح بازی:

تیزبین حیوانات یک بازی کارتی است که در هر کارت 6 تصویر وجود دارد، بین هر دو کارت، فقط یک تصویر مشترک می باشد. آن را تشخیص دهید و برنده شوید! البته در کنار بازی مطالب آموزشی ارزشمندی نیز یاد خواهید گرفت. برای انجام این بازی به چشم های تیزبین و کمی هم سرعت نیاز می باشد، این بازی را به روش های مختلف می توانید انجام دهید.
تیز بین اعداد و اشکال
تیزبین اعداد و اشکال

تیزبین اعداد و اشکال یک بازی کارتی است که برای رده های سنی 3 سال به بالا،طراحی شده است و تعداد بازیکنان برای بازی،2 تا 6 نفر می باشد.

هدف بازی:

هدف از این بازی افزایش هوش و تمرکز بازیکن می باشد.محتویات جعبه:

31 کارت بازی

3 کارت راهنماشرح بازی:

تیزبین اعداد و اشکال یک بازی کارتی است که در هر کارت 6 تصویر وجود دارد، بین هر دو کارت، فقط یک تصویر مشترک می باشد. آن را تشخیص دهید و برنده شوید! البته در کنار بازی مطالب آموزشی ارزشمندی نیز یاد خواهید گرفت. برای انجام این بازی به چشم های تیزبین و کمی هم سرعت نیاز می باشد، این بازی را به روش های مختلف می توانید انجام دهید.
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران