تماس با ما درباره ما
قصر رویاها
داستان بازی:
دوست داری صاحب یک قلعه باشی؟ از همان‌هایی که شوالیه‌ها و شاهزاده‌های قصه‌های افسانه‌ای دارند. اگر می‌خواهی، دست به کار شو. ما هم راهنمایی‌ات می‌کنیم تا قلعه خودت را بسازی!
شیوه بازی:
این بازی با قطعات بزرگ چوبی برای کودکان 8-3 سال طراحی شده است. در دفترچه معما‌ها 48 معما به ترتیب از آسان تا سخت آمده است. با انتخاب هر معما، با توجه به قابلیت قطعات و جاهای خالی می‌توانید آن‌ها را حل کنید. قطعات چوبی بازی، دارای اشکال متنوعی هستند که هر کدام باید در بخشی از قلعه قرار بگیرند. همچنین قطعات، دارای حفره‌هایی هستند که برای جایگذاری ستون‌هایی که نقش برج را دارند، طراحی شده‌اند. (تصویر A)
 
 قلعه‌ای که در پایان هر معما می‌سازید باید مستحکم باشد و بدون کمک (دخالت شی خارجی) سرپا بماند. (تصویر B)
 
 قطعات چوبی این بازی دارای دو روی تصویر هستند که با یکدیگر متفاوت است. برای ساخت قلعه، قطعات باید از سمت دارای تصویر، رو به ما قرار بگیرند.(تصویر C)
 
از بین قطعات بازی، فقط قطعه قرمز رنگ است که دو سمت آن یک تصویر واحد دارد (با چرخش) و ممکن است برای حل معما کار شما را سخت کند.
پس از حل هر معما می‌توانید پاسخ آن را از دفترچه ببینید و با ساخته خود مقایسه کنید.
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 قصر رویاها