تماس با ما درباره ما
توتی فروتی (Tutti Frutti)
بازیکنان، کاشی‌های میوه‌ را - که تصویرِ میوه های نصف شده بر روی آن ها است - جلوی روی خودشان می‌چینند. در این بازی، 16 نوع میوه‌ی مختلف وجود دارد که تصویر هر یک از آن‌ها، 6 بار تکرار شده است. شما باید میوه‌های هم‌شکل را روی هم گذاشته و با این کار، تا جایی که ممکن است، برای خود کاشی جمع کنید. همه‌ی بازیکنان همزمان بازی می‌کنند، بنابراین شما باید بسیار سریع و بسیار دقیق عمل کنید تا بتوانید بلندترین ستون کاشی‌ها را تشکیل دهید، بدون آن که اشتباه کنید!
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 توتی فروتی (Tutti Frutti)

شناسنامه بازی
 نام بازی
 توتی فروتی
 نوع رقابتی
 تعداد بازیکنان
2-6نفر
 گروه سنی
بالای 4 سال
 مدت زمان بازی
10 دقیقه