تماس با ما درباره ما
راک
داستان بازی:
سنگ نوشته ها، سنگهایی مقدس هستند. آنها آسیب ناپذیری شما را تضمین کرده و نیروی دیدن غیب را به شما ارزانی می دارند، به شرط آن که بتوانید پرده از رازهای پنهان آنها بردارید! برای آن که بتوانید ارباب بزرگ سنگ نوشته ها شوید، باید همه ی سنگ نوشته های رقیبان تان را از چنگ شان در بیاورید! به هیچ کس رحم نکنید، گنجینه های حریفان را غارت کنید و تا جایی که می توانید سنگ نوشته های مختلف را جمع آوری کنید. یک جفت چشم تیزبین و دو دست چابک و چالاک، ابزار مورد نیاز شما برای پیروزی در این نبرد افسانه ای پرهیجان و نفس گیر خواهند بود...
 

اجزای بازی:

49 سنگ‌نوشته:
1 سنگ‌نوشته سرنوشت (که با یک نقطه مشخص شده است)
48 سنگ‌نوشته در سه رنگ مختلف که هر یک با علامتی اسرارآمیز نشانه گذاری شده است.
کیسه پارچه‌ای
دفترچه راهنما
 

هدف بازی:
هر بازیکن در هر دست بازی باید سعی کند بیشترین تعداد سنگ‌نوشته را از روی زمین بقاپد.

شیوه بازی:
در آغاز بازی، سنگ سرنوشت در میانه زمین گذاشته می‌شود و هر بازیکن باید از کیسه یک سنگ‌نوشته خارج کند و مقابل خود قرار دهد به نحوی که تصویر آن قابل مشاهده باشد. این سنگ‌نوشته تعادلی آن بازیکن خواهد بود و چنانچه دو بازیکن سنگ تعادلی یکسانی بیرون بکشند، باید سنگها را به داخل کیسه برگردانده و دو سنگ دیگر بردارد. هیچ دو سنگ تعادلی نباید شبیه یکدیگر باشند.
جوان‌ترین بازیکن، بازی را آغاز می‌کند. هر بازیکن در نوبت خود باید تعداد مشخصی سنگ از کیسه خارج کند.
در بازی دو نفره: 5 سنگ‌نوشته برای هر بازیکن
در بازی سه نفره: 4 سنگ‌نوشته برای هر بازیکن
در بازی چهار نفره: 3 سنگ‌نوشته برای هر بازیکن
در بازی پنج نفره: 2 سنگ‌نوشته برای هر بازیکن
حالا بازیکنان سنگ‌نوشته‌های خارج شده را روی زمین می‌ریزند، سپس همه بازیکنان سعی می‌کنند تا هر تعداد از جفت سنگ نوشته‌های دیدنی (سنگ نوشته‌هایی که طرف حکاکی شده آن قابل دیدن است) شبیه به هم را که می‌توانند ، زودتر از بقیه و تنها با استفاده از یک دست از روی زمین بقاپند.

ادامه شیوه بازیراک - Rok
 

شناسنامه
 نام بازی
راک
 نوع رقابتی
 تعداد بازیکنان
 2 تا5 نفر
گروه سنی
 8 سال به بالا
 مدت زمان بازی
 20 دقیقه