فکرانه

En
تصویر

کی می تونه بهتر تصاویر رو به خاطر بسپاره؟

بازی 5: حافظه تصویری

بازی حافظه و تصاویر

 یکی از بازیهایی که باعث تقویت حافظه و تمرکز میشود، بازی پیدا کردن تصاویر مشابه است. این بازی را میتوان به سادگی با کمک کودکان در خانه ساخت! تصاویر مورد علاقه آنان را جستجو کنید و هر تصویر را در خانه ای از جدولی که خانه های با ابعاد برابر دارد کپی کنید. از فایل ساخته شده دو تا پرینت بگیرید و رنگ آمیزی کنید. به جای این کار میتوانید تصاویر را با کمک کودکان نقاشی کنید. بعد ترجیحا برگه ها را روی مقوا بچسبانید (تا تصویر آنها از پشت پیدا نباشد و همچنین استحکام بیشتری داشته باشد) و برش بزنید. برای بچه های کوچکتر میتوان اول بازی کارتها را به رو قرار داد و بعد کارتها را برگرداند. هر نفر در هر نوبت دو تا کارت را برمیگرداند و سعی میکند کارتهای مشابه را پیدا کند. برای سخت تر شدن بازی میتوان تعداد کارتها را بیشتر کرد. این بازی را میتوان در جمع های خانوادگی و دوستانه میان کودکان و حتی با مشارکت بزرگسالان انجام داد. لذت پیدا کردن کارتهای مشابه و استفاده از اشتباهات قبلی برای موفقیت های بعدی باعث رشد روان کودکان میشود.

 

 
تاریخ : 1399/10/26