تماس با ما درباره ما
جلسه سوم- 13 اسفند

جلسه سوم و آخر کارگاه تربیت مربی خلاقیت در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. در این جلسه ، اخرین بازیهای تکمیل کننده کارگاههای توی اکسپرت در سطح C به شرکت کنندگان آموزش داده شد. این بازیها شامل : دومینو، هپی کیوب،هگزاگون و آنتی ویروس بودند.
در پایان این جلسه به شرکت کنندگان یادآوری شد که برای دریافت نشان توی اکسپرت سطح C باید طی یک ماه آینده با استفاده از بازیهایی که آموزش دیده‌اند، یک رویداد برگزار کنند و گزارش تصویری و مکتوب آن را به فکرانه ارائه کنند.
کارگروه برگزاری رویداد، آماده ارائه انواع مشاوره و پشتبانی برای ارائه بازیها به مربیان توی اکسپرت است.
 
جلسه دوم- 6 اسفند
جلسه دوم و پایانی کارگاه مربی خلاقیت در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه از ساعت 12-9 برگزار شد. این جلسه در امتداد هفته گذشته برگزار و در ابتدا دقایقی به دوره جلسه قبل اختصاص داده شد. 
بازیهای این جلسه شامل: ابلون، مارآناکوندا و فرودگاه بود.

 
جلسه اول-29 بهمن
فکرانه با همکاری انجمن علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، کارگاه توی اکسپرت را با رویکرد کارآفرینی در محل دانشکده علوم ریاضی برپا کرد.
روز چهارشنبه مورخ 29 بهمن ماه اولین جلسه کارگاه مربی خلاقیت و بازی فکری با رویکرد کارآفرینانه در دانشکده علوم ریاضی شهید بهشتی با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد. این دوره در قالب سه جلسه 3 ساعته برگزار می شود، که جلسات دوم و سوم آن در روزهای چهارشنبه 6 و 13 اسفند ماه انجام خواهد شد.
شروع فرایند با بررسی انگیزه های افراد از شرکت در این دوره آغاز شد. پس از آن اهداف کلی دوره و رویکرد کارآفرینی در آن شرح داده شد. در ادامه شرکت کنندگان به گروه های سه الی چهار نفره تقسیم شده و کار خود را با بازی پنتاگو آغاز نمودند. بازی های لونپوس و اتللو بازی های دیگری بودند که در ادامه¬ی روند کارگاه همراه با سایر تمرین های دوره، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

 


بازیهای این کارگاه

شرکت کنندگان
 مینا نجفی
 
 امیرفرزین نفیسی
 
 مینا نوری
 
 فخری ناز کریم
 
 مهدی مومنون
 

سینا صیرفی


نیلوفر رفیعی


مریم رحمتی


زینب اسفندیاری


ندا اسدی


مهسا نوری زنور


پریسا رحمان مشهدی


برنا بنایی