فکرانه

فکرانه و رویدادهای بازی

رویداد، کارگاه شبیه سازی استفاده از بازی در عرصه های مختلف زندگی است. رویکرد فکرانه، همواره حمایت از برگزاری و اجرای رویدادهای بازی فکری در محیط های مختلف بوده است.

برای دیدن سوابق رویدادهای برگزار شده، اینجا را کلیک کنید.

سیاست فکرانه، حمایت از برگزاری رویدادهای بازی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی افراد در خانواده، محیط های آموزشی، محیط های کاری و نیز محیط های شهری و اجتماعی است. ایده ها و قالب هایی که افراد، در نقش های مختلف می توانند رویدادهای بازی برگزار کنند و از حمایت های فکرانه استفاده نمایند، در زیر می آید... 

به عنوان یک مادر:

 محیط خانواده گرم و پویا باشد و دورهمی های خانوادگی جذاب تری داشته باشیم..

به عنوان یک معلم:

مفاهیم انتزاعی را به صورت عملی و کاربردی آموزش دهم ... 

ارتباط بهتری با دانش آموزان برقرار کنم و مشارکت دانش آموزان را در فراایند آموزش ارتقا دهم...

زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای مختلف دانش آموزان را ایجاد کنم... 

به عنوان یک مدیر واحد آموزشی:

خدمات آموزشی و پرورشی متنوع و با کیفیتی به خانواده ها ارائه کنم... 

به عنوان یک مدیر سازمان:

آوازه والاتر و بهتری از نام و نشان سازمان تحت مدیریت من، گسترش یابد...

خدمات بهتری به مشتریان سازمان ارائه کنم... 

به عنوان یک مدیر فرهنگی:

در فضاهای شهری، مانند فرهنگسراها و بوستان ها، رویدادهای فرهنگی برگزار کنم...

نشاط و انسجام اجتماعی میان گروه های مختلف را در محله ها و مناطق مختلف شهری ارتقا دهم... 

به عنوان یک علاقمند و خوره بازی:

بازی های مختلف را یاد بگیرم و با آنها بازی کنم... 

با افراد علاقمند بازی بیشتری آشنا شوم و با آنها رقابت کنم...