فکرانه

در خانه برای کودکم بازی می سازم

تصویر
08:00 1400/09/21
یک بازی تمرکزی و دست ورزی
تصویر
08:00 1399/10/26
با هر حرکت، یک قدم به هیجان نزدیک تر شدیم!
تصویر
08:00 1399/10/26
یک بازی نوستالژیک و لذت بخش برای تمام سنین
تصویر
08:00 1399/10/26
کی می تونه بهتر تصاویر رو به خاطر بسپاره؟
تصویر
08:00 1399/10/21
در این بازی بچه ها تلاش می کنند توپ را در مسیر های مشخص هدایت کنند.
تصویر
08:00 1399/10/21
با استفاده از تکه های ورق و پارچه و قطعات اسباب بازی یک رودخانه پر از ماهی های رنگارنگ ساختیم.