فکرانه

En

اخبار و تازه ها

کی می تونه بهتر تصاویر رو به خاطر بسپاره؟
یک بازی نوستالژیک و لذت بخش برای تمام سنین
با هر حرکت، یک قدم به هیجان نزدیک تر شدیم!
با استفاده از تکه های ورق و پارچه و قطعات اسباب بازی یک رودخانه پر از ماهی های رنگارنگ ساختیم.
در این بازی بچه ها تلاش می کنند توپ را در مسیر های مشخص هدایت کنند.