تماس با ما درباره ما
قالبهای رویداد
برگزارکنندگان رویداد
اعضای باشگاه
مسابقات و رویدادهای باشگاه
انجمن بازیها
مشاوره برگزاری رویداد
بازی‌خانه
بازی‌خانه فکرانه، امکانی است برای تمام علاقه‌مندان بازیهای فکری که بتوانند با کمترین هزینه بازیهای فکری را به امانت برده و با استفاده از آن‌ها رویداد برگزار کنند. در واقع این امکان در راستای کمک به برگزارکنندگان رویداد و ایجاد تسهیلات برای آنها است.
الویت بهره مندی از این امکان، با افرادی ست که موفق به گذراندن دوره مربی خلاقیت (توی اکسپرت) شده‌اند.
بازی‌خانه فکرانه مجهز به بیش از 200 نوع بازی فکری ایرانی و خارجی است که با شرایط آسان در اختیار اعضای بازی‌خانه قرار می‌گیرد.


عضویت تخصصی:
این نوع از عضویت برای مربیان و مجریانی است که جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی و بازی های باز، با نیازهای متفاوت به بازیخانه فکرانه مراجعه می کنند و دامنه انتخاب آنها متناسب با تعداد بازی های است که در کارگاه ها و رویداد های فکرانه فرا گرفته اند.
- مدت عضویت برای این افراد حداکثر یک سال است که مطابق قوانین عضویت قابل تمدید می باشد.
- چنانچه این اعضا تعداد بازی های بیشتر از حد مجاز عضویت خود لازم داشته باشند این بازی ها به صورت اجاره ای و پرداخت هزینه مربوطه به صورت یک پنجم قیمت مصرف کننده بازی برای مدت زمان یک هفته محاسبه خواهد شد.
- ظرفیت تعداد بازی های این سطح عضویت 4 عنوان بازی می باشد. از هر عنوان بازی 4 بازی باز به مدت 8 روز برای این سطح عضویت مجاز می باشد.


عضویت عمومی :

این نوع عضویت شامل تمامی افراد علاقه¬مندی است که با پرداخت هزینه عضویت به صورت ماهیانه و یا سالیانه به عضویت بازیخانه در می آیند.
- دامنه انتخاب بازی های برای این اعضاء محدود به یک لیست (کلی و عمومی از بازی ها) می باشد.
- چنانچه این افراد تقاضای بازی های خارج از لیست را داشته باشند، به صورت اجاره ای و پرداخت هزینه مربوطه به صورت یک پنجم قیمت مصرف کننده بازی برای مدت زمان یک هفته محاسبه خواهد شد.
- ظرفیت تعداد بازی های این سطح عضویت 2 عنوان بازی می باشد. از هر عنوان بازی 2 بازی باز به مدت 6 روز برای این سطح عضویت مجاز می باشد.


مدارک عضویت
1- تکمیل فرم عضویت
2- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
نکته : ارائه اسکن یا کپی کارت ملی و شناسنامه٬ به تنهایی قابل قبول نیست.
3- حداقل یک معرف معتبر برای افراد/ معرفی نامه در موارد سازمانی
4-دارا بودن نشان توی اکسپرت برای عضویت تخصصی