تماس با ما درباره ما
Ribbit (گذر از رودخانه)
داستان بازی:
قورباغه‌های بازیگوش برای گذر از رودخانه با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند. کدام یک زودتر به مقصد می‌رسند؟ قورباغه شما یا رقبا؟ آیا می‌توانید حدس بزنید هر بازیکن مالک کدام مهره قورباغه است؟
شیوه‌بازی:
بسته بازی شامل 5 مهره قورباغه، 5 کارت قرعه، کارت‌های بازی و صفحه بازی است.
ابتدا به قید قرعه، یک کارت به هر بازیکن بدهید. این کارت‌ها نشان می‌دهند که هر بازیکن مالک کدام قورباغه است که این موضوع تا پایان بازی مخفی می‌ماند. کارت‌های بازی را بر زده و به هر بازیکن 5 کارت بدهید. هر بازیکن در نوبت خود باید یکی از 5 کارت خود را انتخاب و به فرمان آن عمل کند. این فرمان ممکن است برای هر قورباغه‌ای باشد و شما ملزم به اجرای آن هستید. یعنی شما می‌توانید هر قورباغه را فارغ از اینکه مالک آن هستید یا نه، حرکت دهید. پس از اجرای هر فرمان، یک کارت جدید از روی دسته کارت‌های اضافه بردارید تا همیشه 5 کارت در دست داشته باشید. توجه کنید که نباید به گونه‌ای بازی کنید که دیگران بتوانند بفهمند شما مالک کدام مهره هستید. کارت‌ها با علامت‌های + ، ++، - هستند و به ترتیب فرمان به یک خانه جلو، دو خانه جلو و یک خانه عقب را می‌دهند. بعضی از کارت‌ها قورباغه‌های رنگین کمانی هستند. به این معنی که شما می‌توانید هر قورباغهی را که می‌خواهید جا به جا کنید. بعضی کارت‌ها هم قورباغه‌های رنگین کمانی با علامت 8 هستند. یعنی باید عقب‌ترین قورباغه در صفحه را جلو بیاورید.
دقت داشته باشید که ممکن است تعداد بازیکنان کمتر از 5 نفر باشد و همه قورباغه‌ها بازیکن مالک نداشته باشند. اما همیشه باید همه آن‌ها در بازی حضور داشته باشند حتی اگر کسی مالک آن‌ها نباشد.
نکته: در روند بازی ممکن است قورباغه‌ها روی سر یکدیگر قرار بگیرند. در این شرایط قورباغه زیرین با هر حرکت خود قورباغه رویی را هم با خود جا به جا می‌کند. اما این حالت درباره قورباغه بالایی صادق نیست. چنانچه دو قورباغه سوار روی هم همزمان به خانه پایان برسند، قورباغه زیرین برنده بازی است.


Ribbit