تماس با ما درباره ما
بازی های همکاری
بازی همکاری به آن دسته از بازی‌ها گفته می‌شود که هیچ کدام از بازیکنان با هم رقیب نیستند و همه برای رسیدن به یک هدف تلاش می‌کنند. در این نوع بازی، یا همه می برند و یا همه می‌بازند! این دسته از بازی‌ها بیشتر برای گروه‌های سنی پایین طراحی می‌شود و در آن بازیکنان با همکاری یکدیگر به رقابت با یک دشمن مشترک مشغول می‌شوند.
Hoot owl Hoot (بازگشت جغدها)
شب شده و جغدها می‌خواهند به لانه برگردند. با همکاری دوستانتان به جغدها کمک کنید تا پیش از طلوع آفتاب به خانه برسند.
بیشتر بخوانید