تماس با ما درباره ما
بازی های رقابتی
نبرد گوسفندها (Battle sheep)
با زیرکی هرچه تمام‌تر مسیر گله‌های دیگر را ببندید و تمام گوسفندان خود را صاحب زمین کنید. این بازی یک نبرد است، نبرد گله شما با گله‌های دیگر! پس از قدرت تمرکز خود کمک بگیرید و با یک استراتژی قوی در مصاف با گوسفندان گله‌های دیگر قطعات زمین بیشتری صاحب شوید.
بیشتر بخوانید