تماس با ما درباره ما
خشکی و دریا
داستان بازی:
آیا کاپیتان می‌تواند به قایقش برسد؟ و کوسه گرسنه، ماهی را یک لقمه کند؟ زیردریایی می‌تواند خانه پری‌های دریایی را پیدا کند؟ راه‌های خشک و آبی را به هم متصل کنید تا هر کسی را به مقصدش برسانید.
شیوه بازی:
9 قطعه‌ای که در اختیار دارید، قطعات راه سازی در صفحه بازی هستند. در هر معما، شروطی برای راه سازی در نظر گرفته شده است که باید آن را رعایت کنید. به طور مثال در یک معما آمده است: راه‌ها را طوری بسازید که قایق‌های زرد و قرمز به کوسه برسند و ماهی‌های زرد به ماهی‌های قرمز.
توجه داشته باشید که قطعات راه‌سازی، برخی راه آبی(آبی رنگ) و برخی راه خشکی(زرد رنگ) هستند و موجودات آبزی تنها از راه آبی و کاپیتان و دیگران از راه خشکی عبور می‌کنند.
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 خشکی و دریا