تماس با ما درباره ما
بسته‌های آموزشی اوریگامی
اوریگامی مقدماتی
معرفی بازی:

اوریگامی مقدماتی از مدل های ساده و متنوعی تشکیل شده و دروازه ی ورود به دنیای اوریگامی است. در اوریگامی، مشاهده، حافظه ی دیداری، تفکر، بروز مهارت و خلق اثر، به نوبت حاضر شده و در نتیجه باعث شکوفایی قوای ذهنی افراد می شود.
اجزای بازی:
دستورالعمل تا کردن کاغذ برای ساخت مدل های متنوع جعبه های اوریگامی
24 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی متناسب با مدل های آموزش داده شده
3 عدد کارت پستال اوریگامی
شناسنامه بازی
ساختنی
درجه سختی: 1 از 5
1 نفر
5 سال به بالا

اوریگامی حرکتی
معرفی بازی:

اوریگامی حرکتی عموماً به مدل هایی گفته می شود که نیاز به یک سری عملیات اضافه بر تا کردن، دارند. به عنوان مثال نیاز به انرژی دست انسان جهت حرکت دادن مدل و یا دمیده شدن در قسمتی از مدل؛ مانند موشک یا قورباغه.
اجزای بازی:
دستورالعمل تا کردن کاغذ برای ساخت مدل های متنوع جعبه های اوریگامی
24 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی متناسب با مدل های آموزش داده شده
3 عدد کارت پستال اوریگامی
شناسنامه بازی:
ساختنی
1 نفر
درجه سختی: 2 از 5
6 سال به بالا

اوریگامی حیوانات
معرفی بازی:
ساخت حیوانات اوریگامی باعث افزایش شوق و علاقه به طبیعت و موجودات زنده می شود. هنگامی که انسان با دست خود، حیوانات اوریگامی می سازد به رازهای آفرینش پی برده و نه تنها راضی به اذیت و آزار موجودات نخواهد شد، بلکه بیش از پیش به آنها عشق خواهد ورزید.
اجزای بازی:
دستورالعمل تا کردن کاغذ برای ساخت حیوانات متنوع اوریگامی
24 برگ کاغذ مخصوص اوریگامی متناسب با مدل های آموزش داده شده
3 عدد کارت پستال اوریگامی
شناسنامه بازی:
ساختنی
1 نفر
درجه سختی : 3 از 5
7 سال به بالا


بسته آموزش اوریگامی مقدماتی

بسته آموزشی اوریگامی حرکتی

بسته آموزشی اوریگامی حیوانات