تماس با ما درباره ما
کاغذهای اوریگامی

کاغذهای اوریگامی نقوش فانتزی

۴۸کاغذ مخصوص اوریگامی
– ۲۴ طرح قانتزی (هر طرح دو برگ)
تک رو
ابعاد ۱۵*۱۵ سانتی متر


کاغذهای اوریگامی نقوش هندسی

48کاغذ مخصوص اوریگامی
24طرح هندسی (هر طرح دو برگ)
تک رو
ابعاد ۱۵*۱۵ سانتی مترکاغذهای اوریگامی نقوش ایرانی

۴۸ کاغذ مخصوص اوریگامی
۲۴ طرح ایرانی (هر طرح دو برگ)
تک رو
ابعاد ۱۵*۱۵ سانتی متر


کاغذهای اوریگامی نقوش گلدار

۴۸ کاغذ مخصوص اوریگامی
۲۴ طرح گلدار (هر طرح دو برگ)
یک رو رنگی – یک رو گلدار
ابعاد ۱۵*۱۵ سانتی متر


کاغذهای اوریگامی رنگی دو رو

۴۸ کاغذ مخصوص اوریگامی
۲۴ کاغذ رنگی (هر رنگ دو برگ)
دو رو رنگی
ابعاد ۱۵*۱۵ سانتی متر


کاغذهای اوریگامی رنگی – پشت بافت دار


۴۸ کاغذ مخصوص اوریگامی
۲۴ کاغذ رنگی (هر رنگ دو برگ)
یک رو رنگی – یک رو بافت نقطه نقطه
ابعاد ۱۵*۱۵ سانتی متر

نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 نقوش فانتزی

نقوش هندسی

نقوش ایرانی

نقوش گلدار

رنگی دو رو

رنگی پشت بافت‌دار