فکرانه

 

فکرانه و سازمانها

 

این که چه سن و سالی دارید، تاثیری در اولویت و تاثیرگذاری استفاده از بازی در ارتقا مهارت های شما ندارد. بازی کردن راه را برای پرورش قدرت ذهن، خلاقیت و شیوه های جدید فکر کردن و حل مساله باز می کند. ارتقا مهارتهای تصمیم گیری در میان مدیران و کارشناسان، هماهنگی و کار تیمی و نیز شبیه سازی فعالیت های اقتصادی در قالب بازی، و ... از جمله مواردی است که عموما مدیران منابع انسانی سازمان های خلاق، با استفاده از بازی، در پی آن هستند. به تعبیر دیگر، استفاده از بازی های سازمانی، رویکردی است که سازمان های یادگیرنده برای ارتقا ظرفیت های پرسنل و مدیران خود به کار می گیرند و اثرات آن را در ارتقا مهارت های تخصصی آن و نیز هماهنگی های سازمانی به عیان می بینند. فکرانه با در نظر گرفتن تجربیات مختلف برگزاری رویدادهای بازی محور در سازمان های بزرگ و کوجک متعدد، خدماتی را در سطوح مختلف برای سازمان ها در نظر گرفته و ارائه می نماید.  

 • موسسات ارائه مشاوره روانشناسی و بازی درمانی و تراپی
 • کتابخانه های عمومی
 • نهادهای فرهنگی
 • مراکز انتظار نظیر ترانزیت فرودگاه ها و راه آهن
 • مطب پزشکان
 • سراهای سالمندان
 • سازمان ها و موسسات تجاری
 • و بیشتر

خدمات مختلف قابل ارائه:

 • تامین بازی های مورد نیاز به صورت عمده
 • تامین هدایای سازمانی به مناسبت نمایشگاه ها، اعیاد و مناسبت های مختلف
 • تامین هدایای مورد نیاز خانواده و فرزندان پرسنل سازمان
 • تامین فهرست بازی های مورد نیاز به صورت موردی
 • همکاری در برگزاری رویدادهای سازمانی
 • همفکری و مشاوره در زمینه طراحی و برگزاری رویدادهای بازی محور در سازمان
 
    
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zip حداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد