فکرانه

En
 

طراح بازی هستید؟

 

طراحی بازی، یک فعالیت تخصصی و مستلزم طی مسیر و رسیدن به لبه های دانش طراحی بازی، شناخت بازار و تکنولوژی های تولید است. هر چند تاکنون در کشورمان، نهادهای تخصصی آکادمیک و رویدادهای شناخته شده پرورش و توسعه مهارت های طراحی بازی شکل نگرفته است، با این حال، فکرانه با روی گشاده از طراحانی که با زحمت و تلاش فراوان، ایده های خود را در زمینه بازی توسعه می دهند و برای تجاری سازی معرفی می نمایند، استقبال می کند. برای این کار، از شما می خواهیم فرم زیر را، شامل سوابق تحصیلی و پژوهشی خود (و همکاران تان) را با رویکرد آشنایی و فعالیت در زمینه طراحی بازی، به همراه طرح مورد نظرتان تکمیل و ارسال بفرمایید تا در کارگروه ایده های بازی فکرانه مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت تناسب با رویکرد فکرانه، جهت همکاری و طی مراحل بعدی، از شما دعوت به عمل بیاید. فکرانه، امانتداری را سرلوحه تعاملات خود با طراحان عزیز قرار داده و برای ایجاد چارچوب هایی از همکاری که انتفاع همه طرف ها را در پی داشته باشد، اهتمام دارد.   

 
    
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zip حداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد