فکرانه

 

آنچه پیش روی شماست

 

با گسترده شدن فعالیت ها و محصولات در زمینه بازی های فکری، طراحی و تنظیم ارتباطات ساختاری میان اجزای مختلف این حوزه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سازوکاری که در آن محصولات مختلف شناسایی و بر اساس ویژگی های مختلف مورد نیاز مخاطب دسته بندی و به مخاطب عرضه شوند، یکی از این ضرورت هاست.

بازی های فکری در سایت فکرانه، با هدف ارائه خدماتی ممتاز به مخاطبانش، از چندین زاویه مورد ارزیابی و طبقه بندی قرار گرفته است. بررسی سابقه محصول از نظر ایده اولیه و اصلی، طراح، تولیدکننده، تعداد نفرات، رده سنی، زمان بازی، نوع بازی، مکانیزم پیش برنده بازی و نیز مهارت هایی که انجام بازی در پی دارد، از جمله این دسته بندی هاست.

در این مسیر، پژوهشگران بخش تحقیق و توسعه فکرانه با استفاده از منابع قابل استناد، به یک چارچوب نظری دست یافتند که بر مبنای آن، اسناد هر بازی به طبقه بندی های فوق الذکر مستند می کند. در عین حال، با توسعه زیرساخت فنی سایت فکرانه، امکان عرضه و نمایش اطلاعات مربوط به هر بازی در طبقه بندی های یاد شده فراهم شد.    

با توجه به گستردگی و تنوع بازی های مختلف، تحت پوشش قرار گرفتن همه جغرافیای این حوزه، مستلزم همکاری و تشریک مساعی همه فعالان این حوزه است که فکرانه درصدد ایجاد بستری است که در آن همه، ضمن تشخیص ضرورت مشارکت ایجاد آن، برای همکاری و هم افزایی ترغیب و تشویق شوند.

در محتواهای مربوط به محصولات، از تصاویر و ویدئوهایی که به نحو مطلوبی عملکرد و کارکرد بازی را روایت می کنند، با ذکر منبع استفاده شده است. در بخش توضیح عبارات و اصطلاحات به کار رفته، تلاش شده است که تعریف و توضیح قابل استنادی از عبارات و اصطلاحات به کار رفته در سایت ارائه شود.

در این سایت بهره مندی از نظرات و بازخوردهای مخاطبان جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین فکرانه از دریافت هرگونه نظر اصلاح جویانه و پیشنهاد سازنده با آغوش باز استقبال می نماید.