فکرانه

کیف مالابال

منظور از کیف مالابال (کیف پول الکترونیکی) یک سرویس آنلاین یا آفلاین است که کاربر را قادر می سازد تا تراکنش مالی یا پولی الکترونیکی انجام دهد. برای مثال، این تراکنش می‌تواند خرید از یک فروشگاه یا انتقال وجه به صورت آنلاین باشد. 
از جمله امکان های این فناوری، اتصال حساب بانکی به کیف پول الکترونیکی است. با استفاده از این امکان، انتقال اعتبارات به درگاه پرداخت، وجود خواهد داشت.
کیف مالابال، کیف پول شخصی شماست
کاربرد کیف پول الکترونیکی مالابال، همانند کیف پول معمولی است ولی کیف پولی که به جای اسکناس کاغذی، دارای پول الکترونیکی است. کاربر، تمامی اطلاعات مربوط به کارت های اعتباری خود را وارد کیف پول الکترونیکی می نماید. پس از آن، هر زمان احتیاج به استفاده از کارت اعتباری داشت به سادگی از طریق تلفن همراه و وارد کردن رمز، تراکنش مورد نیاز را انجام دهد.
کیف مالابال از طریق حساب بانکی، قابل شارژ است. با این کیف، دیگر نیاز ندارید برای هر جابجایی پول، از کارت بانکی استفاده کنید. شما به آسانی می توانید در هر زمان، به کیف مالابال، وجهی را واریز، برداشت و یا موجودی آن را کنترل نمایید.