فکرانه

En

راگناروک CHARTAE

2 نفره
10 دقیقه
7 سال به بالا
مشخصات
2,700 تخفیف 54,000 تومان
قیمت
51,300 تومان
ارسال سفارش های بالای مبلغ 150,000 تومان رایگان است.

مشخصات
نوع بازی
مکانیزم
مهارت
مصارف خاص
محدوده سنی