فکرانه

En
برند
هپ گیمز
سن
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / خانوادگی / استنتاجی / کارتی / قابل چاپ
مکانیزم رومیزی
رو کردن همزمان انتخاب / مدیریت اجزا در دست / استفاده از حافظه / تیم سازی / تغییر نوبت
مهارت رومیزی
مهارت ارتباطی / کار تیمی / تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی / تفکر استراتژیک / دقت و تمرکز / حافظه / حل مساله
مصارف خاص
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
نوجوانان
جوانان/بزرگسالان