فکرانه

En
برند
فکرانه
سن
نوزاد/ نوپا / خردسال
نفرات
فردی
زمان
بسته به شرایط
نوع رومیزی
مکانیزم رومیزی
مهارت رومیزی
مصارف خاص
مناسب مهدکودک / هدیه دادنی / مناسب برای گروه های اوتیستیک