فکرانه

En
برند
روبیک
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
فردی
زمان
بسته به شرایط
نوع عمومی
حل معما / رقابتی
مکانیزم عمومی
حل معما / سعی و خطای هدفمند
مهارت عمومی
دقت و تمرکز / حافظه / هماهنگی چشم و دست / حل مساله / درک فضایی/ تجسم کردن
مصارف خاص
مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی / مسافرتی
نوزاد/نوپا
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
نوجوانان
جوانان/بزرگسالان