فکرانه

En
برند
هوپا
سن
نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بین 30 تا 60 دقیقه
نوع رومیزی
خانوادگی / استراتژی / ساخت قلمرو / استنتاجی / بلوف زنی و پنهان کاری / کارتی
مکانیزم رومیزی
جمع آوری مجموعه / کشیدن کارت از منبع محدود / قدرتهای متفاوت / تغییر نوبت
مهارت رومیزی
مهارت ارتباطی / تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی / تفکر استراتژیک / حافظه
مصارف خاص
هدیه دادنی
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال