فکرانه

En
برند
هوپا
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره / تا 4 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
خانوادگی / بردگیم کودک / بدون نوبت
مکانیزم رومیزی
تشخیص و ساخت الگو / گذاشتن کاشی و مهره
مهارت رومیزی
سرعت عمل و چابکی / دقت و تمرکز
مصارف خاص
مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال