فکرانه

En
برند
ذهن زیبا / افتر فایو گیمز
سن
نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بین 30 تا 60 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / استنتاجی / بلوف زنی و پنهان کاری / اقتصاد و سیاست / کارتی
مکانیزم رومیزی
بگیر که اومد / قدرتهای متفاوت / استفاده از حافظه / نقش مخفی / امکان حذف افراد
مهارت رومیزی
مهارت ارتباطی / تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی / تفکر استراتژیک / حافظه
مصارف خاص
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
نوجوانان
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال