فکرانه

En
برند
گیگامیک
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / بردگیم کودک
مکانیزم رومیزی
مدیریت اجزا در دست / ریختن تاس
مهارت رومیزی
کار تیمی / تصمیم گیری و ریسک پذیری / حافظه
مصارف خاص
مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان