فکرانه

En
برند
مستفیل
سن
نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره / تا 4 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / خانوادگی / کارتی
مکانیزم رومیزی
جمع آوری مجموعه / بگیر که اومد / قدرتهای متفاوت / به شانست اعتماد کن
مهارت رومیزی
تصمیم گیری و ریسک پذیری / تفکر استراتژیک
مصارف خاص
هدیه دادنی
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
نوجوانان
12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال