فکرانه

En
برند
بارو
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره / تا 4 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
خانوادگی / استنتاجی / کارتی
مکانیزم رومیزی
معامله / مدیریت اجزا در دست / استفاده از حافظه
مهارت رومیزی
مهارت ارتباطی / تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی / دقت و تمرکز / حافظه
مصارف خاص
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال