فکرانه

En
برند
بزیرگیمز
سن
نوجوان / بزرگسال
نفرات
بین5 تا 8 نفره / بالای 8 نفره
زمان
بین 30 تا 60 دقیقه / بالای یک ساعت
نوع رومیزی
دورهمی / استنتاجی / مذاکره ای / بلوف زنی و پنهان کاری / کارتی
مکانیزم رومیزی
قصه گویی / رای گیری / مذاکره / قدرتهای متفاوت / تیم سازی
مهارت رومیزی
مهارت ارتباطی / کار تیمی / تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی / حافظه
مصارف خاص
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال