فکرانه

En
برند
نو به نو
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بین 30 تا 60 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / اقتصاد و سیاست / کارتی
مکانیزم رومیزی
رو کردن همزمان انتخاب / جمع آوری مجموعه / حراجی
مهارت رومیزی
تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی
مصارف خاص
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال