فکرانه

En
برند
بارو
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / طنزآمیز / کارتی
مکانیزم رومیزی
استفاده از حافظه
مهارت رومیزی
دقت و تمرکز / حافظه
مصارف خاص
مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال