فکرانه

En
برند
سورن گیم
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
دونفره
زمان
کمتر از 15 دقیقه
نوع رومیزی
انتزاعی
مکانیزم رومیزی
تشخیص و ساخت الگو / صفحه یا حرکت شبکه ای / صفحه متغیر بازی
مهارت رومیزی
تصمیم گیری و ریسک پذیری / تفکر استراتژیک / دقت و تمرکز
مصارف خاص
مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی
خردسالان
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال