فکرانه

En
برند
بازی با مغناطیس
سن
خردسال / سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
فردی / امکان بازی گروهی
زمان
بسته به شرایط
نوع عمومی
ساختنی / کمک آموزشی / شناخت علوم و طبیعت / آهنربایی
مکانیزم عمومی
اتصال قطعات / نقشه خوانی/دستورالعمل / عمل و عکس العمل
مهارت عمومی
همکاری با همسالان / هماهنگی چشم و دست / حفظ تعادل / درک فضایی/ تجسم کردن / درک علوم
مصارف خاص
مناسب مهدکودک / مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی
نوزاد/نوپا
خردسالان
5 ساله / 6 ساله
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان
جوان / بزرگسال