فکرانه

En
برند
با فرزندان
سن
نوزاد/ نوپا / خردسال / سالهای آغاز دبستان
نفرات
فردی
زمان
بسته به شرایط
نوع عمومی
ساختنی / وسایل نقلیه
مکانیزم عمومی
اسمبل کردن قطعات / اتصال قطعات
مهارت عمومی
دست ورزی / هماهنگی چشم و دست / درک فضایی/ تجسم کردن
مصارف خاص
مناسب مهدکودک / مناسب برای مدرسه
نوزاد/نوپا
1 ساله / 2 ساله / 3 ساله
خردسالان
4 ساله / 5 ساله / 6 ساله
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
جوانان/بزرگسالان