فکرانه

En
برند
زینگو
سن
سالهای آغاز دبستان / نوجوان
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
کمتر از 15 دقیقه / بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
بردگیم کودک / چابکی / بدون نوبت
مکانیزم رومیزی
تشخیص و ساخت الگو
مهارت رومیزی
سرعت عمل و چابکی / دقت و تمرکز
مصارف خاص
مناسب مهدکودک / مناسب برای مدرسه
خردسالان
5 ساله / 6 ساله
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان