فکرانه

En
برند
بازیجو
سن
خردسال / سالهای آغاز دبستان / نوجوان / بزرگسال
نفرات
امکان بازی گروهی
زمان
کمتر از 15 دقیقه / بین 15 تا 30 دقیقه
نوع رومیزی
دورهمی / خانوادگی / طنزآمیز / کارتی / قابل چاپ
مکانیزم رومیزی
محدودیت در ارتباط / دادن سرنخ / ریختن تاس
مهارت رومیزی
تقویت مهارت کلامی / مهارت ارتباطی
مصارف خاص
مناسب مهدکودک / مناسب برای مدرسه
خردسالان
6 ساله
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
10 ساله / 11 ساله / 12 ساله
جوانان/بزرگسالان