فکرانه

En
برند
سورنا
سن
خردسال / سالهای آغاز دبستان
نفرات
فردی / امکان بازی گروهی
زمان
بسته به شرایط
نوع عمومی
ساختنی / چوبی
مکانیزم عمومی
روی هم گذاشتن و چیدن قطعات
مهارت عمومی
مهارت خیال پردازی / دست ورزی / هماهنگی چشم و دست / درک فضایی/ تجسم کردن
مصارف خاص
مناسب مهدکودک / مناسب برای مدرسه / هدیه دادنی
نوزاد/نوپا
3 ساله
خردسالان
4 ساله / 5 ساله / 6 ساله
سالهای آغاز دبستان
7 ساله / 8 ساله / 9 ساله
نوجوانان
جوانان/بزرگسالان