فکرانه

جهان شگفت انگیز its-wonderful-world

1 تا 5 نفره
30-60 دقیقه
12 سال به بالا
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

در این بازی شما امپراتورانی در آینده هستید و قصد دارید قوی ترین فرمانروایی را بسازید.
در ابتدای بازی کارت های امپراتوری تقسیم می شود و این نقطه آغاز ساخت قلمرو توسط شماست. بازی در 4 راند انجام می شود. شما در هر دور تلاش می کنید تا با ساخت و ساز و یا سوزاندن کارت ها و دریافت منابع قلمرو خود را گسترش دهید..
در انتها قوی ترین فرمان روایی برنده بازی خواهد بود.

1تا 5 نفره

60 دقیقه
12 سال به بالا
70*260*260میلی متر
745 گرم
نام اصلی لاتین its-wonderful-world
نام های مختلف -
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول
سال انتشار در داخل کشور
محتویات جعبه یک صفحه بازی، پنج کارت امپراتوری، 150 کارت توسعه، 170 عدد مکعب منابع، 80 عدد توکن شخصیت، 1 عدد شمارشگر راند، 1 عدد دفترچه امتیاز شماری، دفترچه راهنما