فکرانه

قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

کشور چین برای رفع کدورت ها و دشمنی هایی که سالیان دراز با ژاپن داشته تصمیم میگیرد به نشانه صلح یک پاندای سلطنتی به ژاپن اهدا کند و امپراطوری ژاپن دستور میدهد که از این پاندای سلطنتی به بهترین شکل ممکن مراقبت کنند شما در این بازی در نقش باغبان هایی هستید که با گسترش زمین کشاورزی و کاشت بامبو های مختلف امتیاز می توانید امتیاز کسب کنید و برنده بازی باشید ‼