فکرانه

پچ ورک دودل Patchwork doodle

1 الی 6 نفر
20 دقیقه
8 سال به بالا
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

این بازی رنگی و پر انرژی ، ورژن تاسی و کاغذ و قلم پچ ورک است. هر کدام از بازیکنان صفحاتی 9 در 9 در دست دارند که با استفاده از کارت های الگو آنها را پر می کنند. تاس مشخص می کند طرح کدام کارت در هر نوبت باید کشیده شود. بنابراین با استراتژثی و دقت و تمرکز، تلاش کنید تا اشکال مختلف را به بهترین نحو کنار هم بکشید، بهترین امتیاز را کسب کنیدو برنده بازی باشید.

1 الی 6 نفره

20 دقیقه
8 سال به بالا
50*100*150 میلی متر
1500 گرم
نام اصلی لاتین Patchwork doodle
انواع
محصول کشور ایران
طراح بازی -
سال انتشار محصول -
سال انتشار در داخل کشور 1401
محتویات جعبه

برگه(دوطرفه) _ 40 کارت پچ_ 3مدادرنگی_ یک تاس ، میپل چوبی دفترچه راهنمای فارسی