فکرانه

شطرنج جعبه

2 نفره
30-20 دقیقه
7 سال به بالا
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

  • شطرنج IQ را افزایش می‌دهد
  • جللوگیری از آلزایمر
  • پرورش هر دو طرف مغز
  • افزایش خلاقیت
  • افزایش حافظه
  • افزایش توانایی حل مساله
  • افزایش قدرت برنامه ریزی و پیش بینی