فکرانه

بازی فکری تنگرام رنگی Tangram

تک نفره
بسته به شرایط
12-5 سال
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

توضیحات:
تنگرام پازل قدیمی است که از تقسیم کردن یک مربع به پنج مثلث، یک مربع و یک متوازی الاضلاع ایجاد شده که با آنها می‌توان طرح های بسیاری ایجاد کرد.
فرآیند طراحـی و ساخت طرحهای جدید توسط کودکان، قدرت تصور هندسی و هوش تصویری آنان را به کار گرفته و تقویت می کند. شایان ذکر است، کار با تنگرام تجربه بسیار ارزشمندی برای کودکان است زیرا آنها نکاتی در تجربیات عملی می‌آموزند که در حفظ کردن یاد نمی گیرند. تصور کردن در ذهن و ساختن با دست ساختن طرح های ذهنی را به کودکان آموزش می‌دهند.
کار با تنگرام به ذهن، قدرت انعطاف می‌دهد و دانش ریاضی و هندسه را به آنها یاد می‌دهد که این مهارت قابل به کارگیری در موقعیت های متعددی در زندگی است.
متخصصان پیشنهاد می‌کنند که کار با تنگرام به ساعات کلاس ریاضی اضافه شود. زیرا تمرین با تنگرام می‌تواند به ابزار ارزشمندی برای پرورش مهارت ریاضی کودکان تبدیل شود.
تانگرام
  • تقویت هوش ریاضی و هندسی
  • پرورش قدرت حل مسئله
  • پرورش انعطاف ذهنی
  • توصیه شده از طرف متخصصان برای بکارگیری در کلاس‌های ریاضی
  • هزاران طرح موجود قابل ساختن

امکان بازی گروهی

یک نفره
12-5 سال
160*160*30 میلی متر
350 گرم
نام اصلی لاتین Tangram
نام های مختلف تانگو
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول -
سال انتشار در داخل کشور 1392
محتویات جعبه پنج مثلث، یک مربع و یک متوازی الاضلاع