فکرانه

اسباب بازی جغجغه Jeghjegheh

تک نفره
بسته به شرایط
بزرگتر از 3ماه
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

یک تیر و سه نشان!
این محصول با سه هدف
جغجغه
دندونی
اسباب بازی
برای کودکان بعد از سه ماه طراحی شده.

مشخصات
نوع بازی
مکانیزم
مهارت
مصارف خاص
محدوده سنی