فکرانه

بازی یاتزی Yatzi

12-2 نفره
30 دقیقه
8 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

یاتزی یک بازی هیجان انگیز و رقابتی است.
در این بازی بازیکنان فرصت دارند تا در هر نوبت شانس خود را مدیریت کنند.
بازی یاتزی فقط با 5 تاس و یک برگه ثبت امتیاز انجام می شود. مطمئنا در پایان بازی اگر یک ماشین حساب در کنارتان باشد، کارتان سریعتر انجام می شود.
در این بازی هر بازیکن حق دارد تا سه بار تاس بریزد. هر بار می تواند تعدادی از تاس ها را کنار بگذارد ولی در نهایت باید یکی از خانه های جدول برگه ثبت امتیاز را پر کند. بازیکنان با 13 ترکیب گوناگون روبرو هستند که فقط یک بار حق دارند خانه مقابل یکی از این ترکیب ها را پر کنند.
پس بعد از ریختن تاس ها باید به صورت هدفمند باید تاس های مورد نیاز را جدا کنند.