فکرانه

En

بازی کریگو آشیگارو ASHIGARU

2-4 نفره
30 دقیقه
13 سال به بالا
مشخصات
قیمت
79,000 تومان
ارسال سفارش های بالای مبلغ 300,000 تومان رایگان است.
تعداد :

آشیگارو به سربازان پیاده نظامی که در دووران ژاپن فئودال به استخدام سامورایی ها در می آمدند، گفته می شود.
شما برای به دست آوردن لقب شوگان باید حریفانتون وارد جنگ بشوید و آنها را از میدان به در کنید.
اما قبل از نبرد باید یک ارتش قوی و مقتدر برای خود دست و پا کنید.
برای همین باید خیلی با دقت و تیزبینی نیروهاتون رو انتخاب کنید و در این میان اگر فرصتی هم به دست آوردید ضربات کاری ای به دشمن وارد کنید.