فکرانه

بازی کوارتو مینی QUARTO

2 نفره
30-15 دقیقه
6 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

بارقیبتان خوش رفتار باشید!
در این بازی فکری مشکل این است که شما نمی توانید انتخاب کنید که با کدام مهره بازی کنید، این حریف شما است که مهره ها را برایتان انتخاب می کند
در این بازی فکری محصول شرکت گیگامیک، هر یک از 16 مهره، 4 ویژگی متمایز دارد.
هدف بازی ایجاد کردن خطی 4 تایی از مهره هایی است که حداقل در یک ویژگی مشترک هستند.