فکرانه

بازی ترامپولین پارک Trampoline Park

4-2 نفره
45-20 دقیقه
10 سال به بالا
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

هدف بازیکنان، تصاحب 3 ترامپولین مشابه (3 ترامپولین هم‌رنگ یا 3 ترامپولین هم‌نام) می‌باشد.
در طول بازی، هر زمان یک بازیکن موفق به تصاحب 3 ترامپولین مشابه شود، کارت خود را رو می‌کند و بازی بلافاصله پایان یافته و او برنده‌ی بازی خواهد بود
بازی زمانی تمام میشود که یکی از بازیکنان موفق به جمع آوری 3ترامپولین مشابه شود.
این بازی از جوانترین بازیکن شروع میشود و به صورت ساعتگرد ادامه پیدا میکند.

                                     

مشخصات
نوع بازی
مکانیزم
مهارت