فکرانه

قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 700,000 تومان رایگان است.
ناموجود

وقتی تعداد زیادی تبهکار و سارق حرفه ای با همدستی هم دست به یک سرقت بزرگ میزنند،
تنها چیزی که باعث نگرانی شان میشود ،
نه نیروی پلیس است
نه ترس از زندانی شدن
و نه ترس از عذاب وجدان،
تنها ترسی که این تبهکاران در چنین شرایطی احساس میکنند ترس از ((نارو)) خوردن است!
آنان خودشان و هم صنفان محترمشان را خوب میشناسند و میدانند در یک جمع تبهکاران حرفه ای،
بالاخره یکی پیدا خواهد شد که به دیگران نارو بزند!
پس باید زودتر دست به کار شد و به قول معروف،علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد...